Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

4472 96dd
Reposted frommuszynka muszynka viamauak mauak
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamauak mauak
Sponsored post
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses
1946 7231 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamauak mauak
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viapannakies pannakies
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamendacious mendacious
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaIriss Iriss
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viastuckedinsoul stuckedinsoul
1019 c3d8
- To powiedz mi jeszcze - jak się zapomina?
- Powoli, dzień po dniu
— Lekarze
Reposted fromnonamegirl nonamegirl viadreamadream dreamadream

September 21 2017

Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamyzone myzone
1557 1b2e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapannakies pannakies
5038 8a36 500
Reposted fromparanoiac paranoiac viamauak mauak
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viamauak mauak
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viamikrokosmos mikrokosmos
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi viamikrokosmos mikrokosmos
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamikrokosmos mikrokosmos
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viamikrokosmos mikrokosmos
9075 95f1
Reposted fromxpetqa xpetqa viamikrokosmos mikrokosmos
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...