Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viajustjustjust justjustjust
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaklaudymniaa klaudymniaa
7476 425c 500
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viamikrokosmos mikrokosmos
0033 d835 500

Joe St Pierre

8442 9098
Reposted fromBloodEve BloodEve viamauak mauak
7361 e753 500
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry viamauak mauak
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamauak mauak
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viamauak mauak
9473 6893
Osiecka!
Kobiety bez charakteru podążają za modą, kobiety pretensjonalne doprowadzają ją do przesady, kobiety zaś obdarzone dobrym smakiem wdają się z nią w przyjazne układy.
— Émilie du Châtelet
Reposted fromflorentyna florentyna viapannakies pannakies
Reposted fromoll oll viapannakies pannakies
3143 9e14
Reposted fromalicemeow alicemeow via100suns 100suns
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viapannakies pannakies
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
2061 ef9c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl